Cennik

Cena na 2024 rok:

TERMIN CENA ZA DOBĘ (DLA MAKS. 5 OSÓB)
26.04 - 05.05 (Weekend Majowy) 399 zł
29.05 - 02.06 (Weekend Boże Ciało) 499 zł PROMOCJA LAST MINUTE! 449 ZŁ
02.06 - 22.06 349 zł (cena gwarantowana przy min. 5 dobach)
22.06 - 06.07 499 zł
06.07 - 24.08 599 zł
24.08 - 31.08 499 zł
od 31.08 299 zł
Regulamin:
1. Goście korzystający z noclegów w domkach zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem pobytu oraz jego przestrzeganiem.

2. Rezerwację wstępną (telefoniczną bądź mailową) należy potwierdzić wpłacając na konto podane przez właściciela ośrodka w terminie 2 dni, zadatku w wysokości 1000 zł. W przypadku braku w/w wpłaty rezerwacja zostanie anulowana.

3. Na czas pobytu wydawany jest 1 komplet kluczy. W przypadku zgubienia klucza do domku, gość zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 50 zł.

4. Pozostałą należności za zamówiony pobyt pobieramy w dniu przyjazdu gotówką przy zameldowaniu i przekazywania kluczy.

5. Nie dokonujemy zwrotu pieniędzy, ani wpłaconego zadatku w razie niedotrzymania podanego terminu pobytu, rezygnacji lub skrócenia pobytu.

6. Pobieramy kaucję w wysokości 200 zł, kaucja zwrotna pod koniec pobytu.

7. Doba noclegowa rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu, a kończy się o godz. 10:00 w dniu wyjazdu.

8. W dniu przyjazdu Goście zobowiązani są do sprawdzenia domku pod kątem uszkodzeń lub braków wyposażenia które należy zgłosić w dniu rozpoczęcia pobytu.

9. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności właściciela/zarządcy ośrodka.

10. Gości prosimy o zgłaszanie usterek lub niedopatrzeń w dniu przyjazdu. W przypadku niezgłoszenia a stwierdzenia usterki, szkody lub braku wyposażenia, zostanie pobrana opłata w wysokości wartości szkody.

11. W ośrodku należy zachować ciszę od godziny 23:00 do 7:00 dnia następnego.

Po godz. 23.00 prosimy o ściszenie muzyki oraz zachowanie nie przeszkadzające pozostałym gościom.

12. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom: będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających, które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia ośrodka bez zwrotów kosztów.

13. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do opieki nad dziećmi w czasie pobytu na terenie ośrodka.

14. W ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia, jest ono dozwolone jedynie na zewnątrz. Za palenie w domku przewidziana jest kara w wysokości 500 zł.

15. Nie zapewniamy ręczników oraz środków czystości.

16. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity zakaz przebywania osób niezameldowanych

17. Parking dla naszych gości jest bezpłatny (przewidziano 1 miejsce parkingowe na domek). Dodatkowe miejsce postojowe płatne 20 zł./dobę.

18. Parking jest niestrzeżony

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest:

-palenia tytoniu, używania otwartego ognia, świec w domkach, wyrzucania niedopałków, popiołu do kosza,

-używania w domkach grzałek, kuchenek gazowych i innych urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku

-zabrania się przechowywania w pokojach materiałów łatwopalnych, żrących lub wydzielających przykrą woń

20. Zabrania się rozpalania grilla na węgiel przed domkiem, na tarasie i chodnikach. Grillowanie węglem drzewnym lub brykietem możliwe jest tylko w miejscach wyznaczonych.

21. Zabrania się smażenia ryb z powodu zapachu, który trudno usunąć. Nieprzestrzeganie zakazu palenia tytoniu oraz smażenia ryb wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem ozonowania domku - dopłata 500 zł.

22. Za pobyt dodatkowych osób (powyżej 5 na domek) pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 100 zł za dobę (możliwość zakwaterowania kolejnych osób należy uzgodnić z właścicielem ośrodka podczas rezerwacji)

23. W obiekcie oprócz opłaty za nocleg pobierana jest również opłata klimatyczna według uchwały rady Gminy

24. Prosimy o wynoszenie śmieci z domków do kontenerów na terenie ośrodka.

25. Ośrodek nie odpowiada za niedogodności spowodowane z przyczyn od niego niezależnych, np. przerwy w dostawie prądu, wody, Internetu lub usterek spowodowanych działaniem wiatru, deszczu itp.

26. Dodatkowe opłaty:

- opłata za końcowe sprzątanie w wysokości 120 zł/domek, (w przypadku pobytu krótszego niż 4 doby w wysokości 150 zł/domek),
- opłata za energię elektryczną wg wskazań licznika wg stawki 2,50 zł za 1 kWh

27. Basen czynny od 29.05.2024

28. Pobyt Zwierząt. Dopuszczamy pobyt psów małych ras, wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z recepcją (w trakcie dokonywania rezerwacji). Odpłatność wynosi 20 zł/dobę.

29. Regulamin ośrodka podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej oraz wywieszenie na tablicy informacyjnej na terenie ośrodka.

30. Dokonując rezerwacji akceptują Państwo regulamin pobytu na terenie ośrodka.

Nasza lokalizacja